Therapie


KINESITHERAPIE

Kinesitherapie of Physiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Het is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 5-jarige gelijknamige Master-studie succesvol heeft afgerond en tevens een RIZIV-nummer bezit. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

De kinesitherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De kinesitherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

 • verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
 • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
 • pijn verminderenMANUELE THERAPIE

WAT IS MANUELE THERAPIE ?

Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen zoals het lichaam gewend is die te maken. Tijdens de behandeling worden de gewrichten op een rustige, meestal pijnvrije, manier bewogen, binnen de normale bewegingsgrenzen van het gewricht (mobilisaties). De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamdelen voldoende. Soms wordt deze behandeling aangevuld met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Met manuele therapie kan je dus stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

HOE GAAT HIJ/ZIJ TE WERK ?

Onderzoek:

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Zo zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan hij/zij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen.

Oorzakelijk verband:

Het lichaam wordt als een "geheel" beschouwd: dit is belangrijk in het manueel therapeutisch onderzoek.
De therapeut kan een verband leggen (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.

Verschillende aspecten:

Afhankelijk van de bevindingen kan de manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder zal hij/zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.


TMD of KAAKPATHOLOGIE

Onderzoek schat dat meer dan de helft van de bevolking enige tekenen en symptomen van TMD (Temporo-Mandibular Disorder) ervaart. Veel van de patiënten die onbehandeld blijven, hebben voortdurende onderliggende pathologie die de kwaliteit van hun leven vermindert.

Typische tekenen en symptomen van TMD zijn:

 • Terugkerende schouder-, nek- of rugpijn of spanning
 • Gerinkel in oor(en)
 • Pijn of hoofdpijn
 • Migraine
 • Pijn of spanning in gezichtsspieren
 • Klikken in kaakgewricht (of knarsende geluiden)
 • Tintelingen in vingers (of gevoelloosheid)
 • Duizeligheid en/of misselijkheid
 • Verlies van bewegingsvrijheid (beperkte opening)
 • Knarsen en klemmen
 • Versleten tanden
 • Afgebroken of gebroken tanden
 • Breuklijnen in tanden en kiezen
 • Teruggetrokken onderkaak of diepe overbeet
 • Kort onderste derde deel van het gezicht of verhoogde lijnen, vooral Marionetlijnen
 • Breuken aan het tandvlees
 • Snurken of slaapapneu

Zonder behandeling kunnen TMJ-problemen leiden tot chronische kaakpijn, terugkerende hoofdpijn en andere nadelige gevolgen. Chronische pijn en andere symptomen die verband houden met deze aandoening kunnen de kwaliteit van leven beïnvloeden en angst en depressie en afhankelijkheid van voorgeschreven pijnmedicatie vergroten.


NEUROGENE MANUELE REFLEXTHERAPIE

De eerste en voornaamste grondlegger van de neurogene manuele therapie is Walter Froneberg (1933-1999). Hij was chiropractor en heilpraktiker in Duitsland.
Na een contact met Hanne Marquardt, die aan de basis lag van de voetreflexologie, ontwikkelde hij de neurogene manuele reflextherapie (NMR-Therapie) en organiseerde cursussen in Duitsland en België.
De NMR is een therapievorm die niet zozeer de aangedane structuren maar wel 'de pijn' van de patiënt centraal stelt. Weke delen, gewrichten, viscera en hormonen kunnen zenuwuiteinden prikkelen. Uiteindelijk is het het zenuwstelsel zelf dat bepaalt wanneer die prikkels pijn veroorzaken en wat de kwaliteit, de duur en de intensiteit van die pijn zullen zijn. Men tracht in de NMR de structuren, die de pijn veroorzaken, met elkaar te linken en op die manier manueel te behandelen via diverse technieken.
Vooral bij de chronische pijnpatiënt kan deze vorm van manuele therapie van grote betekenis zijn.


ORTHOPEDISCHE GENEESKUNDE (CYRIAX)

Cyriax is een diagnostisch systeem dat ontwikkeld is door de Londense ortopedisch chirurg Dr. James Cyriax. Hij ontwikkelde een nieuwe wijze van onderzoek van het bewegingsapparaat, waarmee zeer nauwkeurig een aantal neurologische, orthopedische en reumatische aandoeningen kunnen worden vastgesteld.

Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het onderzoek dat steeds op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren.Van essentieel belang bij dit onderzoek is de kennis van de anatomie.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van:

 • Dwarse fricties
 • Manipulaties
 • Tracties


HYDROTHERAPIE

In de periode mei tot september bestaat er de mogelijkheid van oefentherapie in water (hydrotherapie).
Soms is het trainen in de oefenzaal te vermoeiend of te pijnlijk, er kan dan gekozen worden voor fysiotherapie in water.
Dit kan groepsgewijs of individueel onder begeleiding; afhankelijk van de klachten en de benodigde begeleiding.
Er wordt gebruik gemaakt van de opwaartse kracht van water waardoor het bewegen gemakkelijker gaat en het minder belastend is voor pijnlijke gewrichten en spieren.
Hydrotherapie is niet alleen geschikt voor cliënten met artrose maar kan ook van toegevoegde waarde zijn bij:

 • Revalidatie na een nieuwe heup of knie
 • Reumatische klachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Verder is de temperatuur van het water aangenaam warm wat ook een positief effect op de spieren en gewrichten kan hebben


AURICULOTHERAPIE

Historiek:

De Auriculo werd op punt gesteld door Dr. P. Nogier uit Lyon (°1908, +1996). In 1957 publiceerde hij alle lokalisaties ter hoogte van het oor. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Auriculotherapie, naam door hem gegeven aan de methode in 1956.
In 1966 ontdekte hij een reflex ter hoogte van de slagader van de pols (RAC of VAS genoemd). Deze methode wordt door sommige artsen gebruikt voor het opzoeken en behandelen van punten van het oor.
In 1987 werd de Auriculotherapie officieel erkend als geneeswijze door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie).In 2000 leverde Dr. D. Alimi (universiteit van Parijs) het bewijs van het bestaan van de lokalisaties van het oor. Deze werden aangetoond met functionele MRI. Aldus toonde hij het verband aan tussen het lichaam, het oor en de hersenen!

Principe:

Dankzij de embryologische ontwikkeling, de genetica, de bezenuwing van het oor en de fysiologie van het zenuwstelsel, kan men ter hoogte van het oor alle delen van het lichaam terugvinden.
Bij een probleem van het lichaam vertrekt er een bepaalde informatie via zenuwbanen langs het oor om naar de hersenen. Daardoor vindt men ter hoogte van het oor punten terug die er normaal niet zijn. Deze punten hebben bepaalde karakteristieke eigenschappen; ze zijn pijnlijk bij druk en bezitten typische microscopische en elektrische kenmerken. Bij het behandelen van deze punten bv. door te prikken met naaldjes, worden de zenuwbanen naar de hersenen geactiveerd. Deze gaan daardoor meer efficiënte genezingsprocessen in gang zetten om het probleem ter hoogte van het lichaam op te lossen.

De hersenen zijn vergelijkbaar met een computer, die alles beheerst. Het oor werkt als een klavier langs waar de hersenen hun instructies krijgen.


MEDICAL TAPING CONCEPT

Het Medical Taping Concept (MTC) is een nieuwe therapiemethode binnen de kinesitherapie. Het oorspronkelijke idee werd ontwikkeld door de Japanner Kenzo Kase in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Bij medical taping wordt gebruik gemaakt van een elastische tape die de spieren, pezen, gewrichten in hun functie kan ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken.
De tape is rekbaar wat vergelijkbaar is met de rekbaarheid van de huid. Verder is de tape anti-allergisch en waterbestendig en kan meerdere dagen gedragen worden.
De tape kan op verschillende manieren op de huid worden aangebracht om de hieronder beschreven effecten te bereiken:

 • Stimuleren van de circulatie
 • Pijndemping
 • Verbeteren van de spierfunctie
 • Ondersteunen van de gewrichtsfunctie
 • Segmentale beïnvloeding

Door aangedane structuren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.
Specifieke klachten die aanmerking komen voor behandeling met het MTC zijn o.a.:

 • Spier- en gewrichtsblessures
 • Houdingscorrecties
 • Overbelasting zoals tennis- en golferselleboog
 • Lage rugklachten
 • Sportblessures


RUGSCHOLING

De laatste decennia is er een enorme toename in het aantal rugklachten. Ongeveer 80% van de bevolking zou ooit in zijn leven met rugpijn worden geconfronteerd.
Er zijn twee grote oorzaken die deels aan de basis liggen van de rugpijn:

 • te zwakke rug- en buikspieren door een tekort aan fysieke oefening
 • verkeerde houdingen bij heffen/tillen/werken

In de rugschool werken we aan een reconditionering van de patiënten met rugklachten. Het basisprincipe voor het herstel vormt het herstellen van het evenwicht tussen de verminderde draagkracht of belastbaarheid en de belasting die het skelet moet verduren.

Hoe gaan we te werk?

De instructielessen worden in groep van 4 patiënten gegeven. De 4 instructielessen van telkens 60 minuten omvatten:

 • algemeen inzicht van de anatomie van de rug
 • algemeen inzicht van de functies en de functionele werking van de rug
 • rughygiëne (houdingen, attitudes)
 • ergonomische richtlijnen (hef- en tiltechnieken thuis en op het werk)
 • oefentherapie (mobiliseren, stretchen, stabilisatie)


ENDERMOLOGIE

Endermologie of lipomassage is een doelgerichte behandeling om het evenwicht tussen opslaan en afvoeren van gelokaliseerde vetten te stimuleren. Vetten, die niet met een gewoon trainings- of dieetschema verdwijnen, worden met deze gebrevetteerde methode afgebroken. Endermologie staat dan ook vooral bekend als cellulitisbehandeling. Maar er is meer: zo zorgt de behandeling tevens voor een vermindering van gelokaliseerde overbelastingen en een hertekening van de contouren.
Edermologie is een wetenschap van celstimulatie die door LPG is ontwikkeld en door meer dan 128 wetenschappelijk studies is onderbouwd. De techniek is pijnloos en niet invasief.
Tijdens de behandeling vindt hoofdzakelijk een dieptemassage plaats volgens het principe van aanzuig-oprol-uitrol techniek. Hierdoor wordt het bindweefsel versoepeld, wordt de bloedcirculatie gestimuleerd en worden vocht en afvalstoffen afgevoerd.

Aangezien Endermologie oorspronkelijk bedoeld was om littekens te versoepelen, is deze methode hiervoor ook uitstekend geschikt.

Indicaties:

 • sport: prestatieverbetering, spierpijnen, recuperatie
 • schoonheid: stevige huid, cellulitis, verfijnd silhouet
 • wellness: soepeler lichaam, anti-aging door stimulatie van het weefsel
 • gezondheid: optimale bloedcirculatie en uitwisseling van afvalstoffen
 • behandeling van littekens


LYMPHEDRAINAGE

Lymfedrainage is een behandeling met de bedoeling de afvoer van overtollig lymfevocht te bewerkstelligen als het lichaam daartoe zelf niet in staat is. Door massage van de lymfeklieren en de lymfebanen kan de lymfeafvoer worden gestimuleerd.


CARDIOTRAINING

Individuele hartrevalidatie na een hartoperatie: vanaf de beginfase tot de intensere revalidatie m.b.v. cardiotoestellen onder permanente hartslagcontrole.


PRE- EN POSTNATALE BEGELEIDING

 • zwangerschapsbegeleiding
 • aanleren van bevallingstechnieken
 • herstelbehandeling onder de vorm van oefentherapie na de bevalling


ROPTROTHERAPIE

Tijdens de roptrotherapie maken we verhardingen in de spieren los door middel van een bronzen T-bar. Met dat instrument geven we een dwarse frictie op de weke delen, waardoor de gewrichten weer meer beweeglijk worden. De behandeling is iets pijnlijker dan de klassieke behandeling met de handen, omdat we met de T-bar veel dieper en gerichter kunnen masseren.
Bij gezonde spieren liggen de spiervezels allemaal mooi parallel naast elkaar. Bij verkleving ontstaan er bindweefselbruggen (= cross bridgen), die kris-kras door elkaar liggen. Indien deze verklevingen zich ophopen tot een verharde, pijnlijke knobbel spreken we van een spierverharding, fibrosering of myogelose.
Roptrotherapie is aangewezen bij goedaardige chronische aandoeningen (vb. rugklachten, tenniselleboog), en bij sporters is deze techniek aan te bevelen bij letsels (vb. spierverrekkingen) in de subacute fase (3-12 weken na het letsel).
Het effect van roptrotherapie bij chronische aspecifieke lage rugpijn werd uitgebreid onderzocht en aangetoond. Roptrotherapie heeft echter meer indicaties. Het kan gebruikt worden bij zowat alle aandoeningen waarbij structurele veranderingen in de weke delen de oorzaak zijn voor aanhoudende klachten.

 • Rugpijn: (chronische) lage rugpijn al dan niet met uitstraling, acute lumbago, terugkerende rugblokkeringen
 • Nekpijn: torticollis, terugkerende nekblokkades, uitstralende pijn in de schouder, whiplash
 • Ledematen: trapeziussyndroom, PSH (schouderklachten afkomstig van de weke delen), tenniselleboog, golferselleboog, ontstekingsverschijnselen (bv. tendinitis)
 • RSI-klachten
 • Hoofdpijn: hoofdpijn uitgaand van de nekwervels, spanningshoofdpijn
 • Sportletsels: terugkerende verrekkingen of spierscheuren, overbelastingsletsels, tendinitis, spierkrampen
 • Bezenuwing: uitstralende pijn in de ledematen, tintelingen, krachtsverlies, zenuwinklimmingen

Roptrotherapie wordt bij aanvang eerder als pijnlijk ervaren omdat men diep in de pijnlijke verklevingen gaat werken, veel dieper dan men met de handen kan masseren. Na enkele sessies is de toepassing ervan veel beter te verdragen. Omdat de verkleefde vezels definitief losgetrokken en verbroken worden dient men ook rekening te houden met volgende bijwerkingen:

 • Vermoeidheid, slaperigheid: dit heeft te maken met het vrijkomen van afvalstoffen uit de spierverhardingen
 • Blauwe plekken: dit is soms onvermijdelijk omdat de verkleefde vezels letterlijk stuk gewreven moeten worden. Het gaat meestal om zeer lichte hematomen, gelig van kleur. Ze trekken snel weg en zijn niet schadelijk
 • Stramme spieren 1 à 2 dagen na de behandeling

Tegenover deze bijwerkingen staat wel dat roptrotherapie erg efficiënt is en vrij snel een definitief resultaat geeft. Omdat roptrotherapie de oorzaak van de klachten aanpakt is het resultaat vaak blijvend, ook indien de klachten reeds jaren lang aanwezig waren. Een jaren lange vicieuze cirkel van chronische pijn, spierspanningen en bewegingsbeperking kan op deze manier doorbroken worden.